Campaign main image

תורמים בשמחה בימי החנוכה - מגבית חירום למוסדות התימנים הנתונים במצוקה קשה.

תורמים בשמחה בימי החנוכה - מגבית חירום למוסדות התימנים הנתונים במצוקה קשה.

מגבית חנוכה- תלמוד תורה מבשר טוב לנאמני עדת תימן. חוליה אחרונה בשלשלת קבלת התורה במאבק הישרדות מבקשים את עזרתך. הנר הקטן אוד מוצל מאש אלו ילדי תימן בירושלים קוראים לנו לעזרה.
יוצר הקמפיין
מתימן יבוא (580111425)
{{PageData.TaxDeductionInfo }}
  • {{feed.creation_date}}ימי החנוכה ימים קדושים של מסירות נפש למען התורה. ימים המסוגלים לישועות ונסים בכל התחומים.

עדת התימנים עשירים במורשת נפלאה וחכמים בתורה וביראה, אך עניים במוסדות התורה. חייבים לדאוג לבני העדה לחזק את מוסדות התורה. למה יגרע חלקינו אומרים הילדים, למה עלינו לרעות בשדות זרים?

בתמונה: מר"ן הרב שטיינמן זצ"ל תורם למען מוסדות עדת האשכנזים.

נלמד מאחינו האשכנזים והספרדים ונייסד ונחזק את מוסדות התורה לילדי התימנים.

זכות ההבל הקדוש של תפילת הילדים וקריאת התהילים ולימוד התורה יעמדו לתורמים לבריאות ולשמחה לפרנסה וישועה ולנחת מהילדים.

קריאת תהילים לרפואה ולישובה לפרנסה ולילדים. לימוד משניות לע"נ. 

כולנו נקראים להשתתף במלחמה להצלת מורשת העדה. 

עזרה לילדים בעין יפה, זהו המפתח לשפע פרנסה ובריאות איתנה.

אח יקר. הילדים צריכים את עזרתך, אל תשאיר אותם לבד במערכה. 

 

תודה ל- {{Donors.donorCount}} תורמים
{{donor.name}} - {{donor.city}}
{{donor.CountBack}} - {{donor.currency}}{{ManipulateAmount(donor)}} /חודש
{{donor.message}}
{{donor.name}} - {{donor.city}}
{{donor.CountBack}} - {{donor.currency}}{{ManipulateAmount(donor)}} /חודש
{{donor.message}}

הצטרפו לקמפיין שגרירים

תודה ל- {{Donors.donorCount}} תורמים
{{donor.name}} - {{donor.city}}
{{donor.CountBack}} - {{donor.currency}}{{ManipulateAmount(donor)}} /חודש
{{donor.message}}
{{donor.name}} - {{donor.city}}
{{donor.CountBack}} - {{donor.currency}}{{ManipulateAmount(donor)}} /חודש
{{donor.message}}