Campaign main image

כשבנט תוקף אנחנו נאבקים!

{{PageData.TotalRaisedForCurrentPageToString}}
{{PageData.CurrentCurrencySignForCurrentPage}}

גויסו
{{PageData.TotalRaisedForCurrentPageToString}}
{{PageData.CurrentCurrencySignForCurrentPage}}

כשבנט תוקף אנחנו נאבקים!

גויסו
{{PageData.TotalRaisedForCurrentPageToString}}
{{PageData.CurrentCurrencySignForCurrentPage}}
גויסו
{{PageData.TotalRaisedForCurrentPageToString}}
{{PageData.CurrentCurrencySignForCurrentPage}}
הקמפיין הסתיים AAA
יוצר הקמפיין
האגודה לזכויות האזרח בישראל (580011567)
{{PageData.TaxDeductionInfo }}
  • {{feed.creation_date}}המאבק הוא למען החינוך לדמוקרטיה!

למרות ששר החינוך נפתלי בנט ניסה למנוע את הכנס שלנו בנושא זכויות עובדים, הכנס התקיים! אנחנו לא נכנענו לסתימת הפיות והרדיפה הפוליטית.

לא שר החינוך, לא "אם תרצו" ולא אף אחד אחר ירתיעו אותנו מלהמשיך ולהגן על זכויות האדם – גם במקרים קשים.

אנחנו שואבים עידוד וכוח מהתמיכה שלכם. א' שלח לנו תרומה בשמה של בתו ע' הלומדת בכיתה א', וכתב לשר החינוך: "שמח לבשר שבזכות פועלך המסור למחיקת אופייה הדמוקרטי של המדינה ורדיפתך את אירגוני זכויות אדם ומתנגדי הכיבוש החלטנו לתרום לאגודה לזכויות האזרח לכבוד פועלם רב השנים לביסוס זכויות האדם והאזרח במדינת ישראל". א"מ כתב לשר: "זכויות עובדים זה נושא חשוב ואני מבקש להפסיק לבטל ימי עיון בנושא".

אנחנו צריכים את תרומתכם/ן על מנת להגיע ליעד שהצבנו- 50,000 ₪ כדי להמשיך ולהיאבק בכל החזיתות.

תרמו לנו עכשיו והעבירו מסר ברור לשר בנט ולחבריו: מי שמבטל כנס על זכויות עובדים בהוראה של "אם תרצו" בגלל שארגון זכויות אדם שותף לכנס – פוגע בדמוקרטיה. פגיעה כזו לא מקובלת על האזרחיות והאזרחים בישראל ולא תעבור בשתיקה.  

תודה ל- {{Donors.donorCount}} תורמים
{{donor.name}} - {{donor.city}}
{{donor.CountBack}} - {{donor.currency}}{{ManipulateAmount(donor)}} /חודש
{{donor.message}}
{{donor.name}} - {{donor.city}}
{{donor.CountBack}} - {{donor.currency}}{{ManipulateAmount(donor)}} /חודש
{{donor.message}}

הצטרפו לקמפיין שגרירים

תודה ל- {{Donors.donorCount}} תורמים
{{donor.name}} - {{donor.city}}
{{donor.CountBack}} - {{donor.currency}}{{ManipulateAmount(donor)}} /חודש
{{donor.message}}
{{donor.name}} - {{donor.city}}
{{donor.CountBack}} - {{donor.currency}}{{ManipulateAmount(donor)}} /חודש
{{donor.message}}