Campaign main image

שילוב אנשים עם מוגבלות בתנועה הרפורמית

{{PageData.TotalRaisedForCurrentPageToString}}
{{PageData.CurrentCurrencySignForCurrentPage}}

גויסו
{{PageData.TotalRaisedForCurrentPageToString}}
{{PageData.CurrentCurrencySignForCurrentPage}}

שילוב אנשים עם מוגבלות בתנועה הרפורמית

גויסו
{{PageData.TotalRaisedForCurrentPageToString}}
{{PageData.CurrentCurrencySignForCurrentPage}}
גויסו
{{PageData.TotalRaisedForCurrentPageToString}}
{{PageData.CurrentCurrencySignForCurrentPage}}
הקמפיין הסתיים AAA
מאת Yuval Newman
למען תל"ם - התנועה ליהדות מתקדמת בישראל (ע"ר)
{{PageData.TaxDeductionInfo }}
  • {{feed.creation_date}}מטה התנועה הרפורמית בישראל פתח לאחרונה במהלך אסטרטגי ומשולב לבניית תכנית עבודה רב שנתית לשילוב אנשים עם מוגבלות בקהילות התנועה הרפורמית הישראלית ובכל מפעליה.
משימתנו המרכזית היא להסיר חסמים וליצור דרכי השתתפות כך שכל אדם, ללא קשר למוגבלויותיו, יקבל יחס שווה ולכל חבר בקהילותינו תעמוד הזכות לממש את הפוטנציאל הגלום בו ולחוש שהתרומה הייחודית שלו מוערכת.
התנועה הרפורמית בישראל מעודדת את קהילותיה לספק מודל שילוב איכותי ומלא שיתמוך בקהילה מגוונת ופעילה. גישה זו משלבת שיח פתוח ורצוף עם אנשים עם מוגבלויות ומשפחותיהם ועם גופים מומחים בתחום דוגמת "מסד נכויות" ו"נגישות ישראל".
תודה ל- {{Donors.donorCount}} תורמים
{{donor.name}} - {{donor.city}}
{{donor.CountBack}} - {{donor.currency}}{{ManipulateAmount(donor)}} /חודש
{{donor.message}}
{{donor.name}} - {{donor.city}}
{{donor.CountBack}} - {{donor.currency}}{{ManipulateAmount(donor)}} /חודש
{{donor.message}}

הצטרפו לקמפיין שגרירים

תודה ל- {{Donors.donorCount}} תורמים
{{donor.name}} - {{donor.city}}
{{donor.CountBack}} - {{donor.currency}}{{ManipulateAmount(donor)}} /חודש
{{donor.message}}
{{donor.name}} - {{donor.city}}
{{donor.CountBack}} - {{donor.currency}}{{ManipulateAmount(donor)}} /חודש
{{donor.message}}