Campaign main image

שמור עיניך: עזור לנו לעזור לאחרים

{{PageData.TotalRaisedForCurrentPageToString}}
{{PageData.CurrentCurrencySignForCurrentPage}}

גויסו
{{PageData.TotalRaisedForCurrentPageToString}}
{{PageData.CurrentCurrencySignForCurrentPage}}

שמור עיניך: עזור לנו לעזור לאחרים

גויסו
{{PageData.TotalRaisedForCurrentPageToString}}
{{PageData.CurrentCurrencySignForCurrentPage}}
גויסו
{{PageData.TotalRaisedForCurrentPageToString}}
{{PageData.CurrentCurrencySignForCurrentPage}}
הקמפיין הסתיים AAA
יוצר הקמפיין
שמור עייניך (ע"ר) (580526465)
{{PageData.TaxDeductionInfo }}
  • {{feed.creation_date}}ארגון שמור עיניך (www.gye.org.il) מסייע מידי שנה לאלפי יהודים מכל החוגים והעדות, צעירים ומבוגרים, בארץ ובחו"ל, לצאת לחופשי - פשוטו כמשמעו. המגיפה העולמית של נפילות ברשת האינטרנט פוגעת באלפים רבים, והמענה היחיד שקיים הוא שמור עיניך, ארגון העוסק בהצלת נפשות ממש.

כל הפעילות של ארגון "שמור עיניך" ממומנת באמצעות תרומות בלבד. אין אצלנו שום שירות שאנו גובים עליו תשלום, וזה כולל עזרה לכל מי שמבקש, בכל רמה של התמודדות, כאשר הצוות שלנו נותן מענה לאלפי אנשים, ולנשים שבעליהן מתמודדים, וזאת בנוסף למענה אישי ישיר לעשרות פניות ביום בקו החם ובאימייל, בקבוצות טלפוניות ובאמצעים נוספים.

כל הפעילות הזאת עולה הרבה כסף, וכדי שנוכל להמשיך לעזור לכל הפונים אלינו, אנו יוצאים בקמפיין גיוס תרומות ומבקשים מכל מי שנעזר בנו לקחת חלק ולסייע באמצעות תרומה חודשית או חד פעמית.

לצד העלויות הרבות בהחזקת האתר והמערכת כולה, וכן פיתוח תוכניות חדשות לקהלים נוספים, אחת ההוצאות הגדולות שלנו היא הפרסום בעיתונים ובאתרים דתיים וחרדיים, כדי שכל מי שצריך עזרה יוכל להגיע אלינו. עלות הפרסום בשנה היא 100,000 ש"ח, והקמפיין הנוכחי יאפשר לנו לעמוד בהוצאה הזאת בשנה הקרובה, כדי להגיע לכל מי שזקוק לעזרה.

בשנה האחרונה הצטרפו לשמור עיניך 3,000 איש, כך שבסכום של אלף ש"ח תוכל לעזור לעוד 30 יהודים להצטרף ולקבל את העזרה לה הם זקוקים. ניתן לתרום גם ב-12 תשלומים חודשיים, סכום של 85 ש"ח, וכך תוכל לעזור בכל חודש לשלושה יהודים נוספים להצטרף.

אנו מודים לך מקרב לב על העזרה, ובטוחים שהזכות הזאת תעמוד לך ולבני משפחתך.

צוות שמור עיניך
www.gye.org.il
קו החם: 1599-500-119
תודה ל- {{Donors.donorCount}} תורמים
{{donor.name}} - {{donor.city}}
{{donor.CountBack}} - {{donor.currency}}{{ManipulateAmount(donor)}} /חודש
{{donor.message}}
{{donor.name}} - {{donor.city}}
{{donor.CountBack}} - {{donor.currency}}{{ManipulateAmount(donor)}} /חודש
{{donor.message}}

הצטרפו לקמפיין שגרירים

תודה ל- {{Donors.donorCount}} תורמים
{{donor.name}} - {{donor.city}}
{{donor.CountBack}} - {{donor.currency}}{{ManipulateAmount(donor)}} /חודש
{{donor.message}}
{{donor.name}} - {{donor.city}}
{{donor.CountBack}} - {{donor.currency}}{{ManipulateAmount(donor)}} /חודש
{{donor.message}}